green-chameleon-s9CC2SKySJM-unsplash
1.09.2022

Vinden werknemers ISO 9001 niet leuk? Hier zijn 5 voordelen voor werknemers

Wanneer u de voor- en nadelen van ISO 9001 vergelijkt, zult u ook nadenken over wat de gevolgen zullen zijn voor uw werknemers. Zijn er voordelen voor werknemers? Kunt u een positief effect verwachten op het moreel, of eerder twijfels en weerstand die opwegen tegen andere voordelen?

Tevreden werknemers door de voordelen voor werknemers

De ISO 45000-norm inzake gezondheid en veiligheid in de organisatie of de ISO 45003-richtlijnen inzake psychologische gezondheid op het werk bevorderen ontegenzeggelijk het welzijn op het werk. Geldt dit ook voor de kwaliteitsnorm ISO 9001? Zeker wel! Ontdek in het onderstaande artikel hoe een goed geïmplementeerde ISO 9001 het aantrekken en behouden van talent ondersteunt.

ISO 9001 bevordert de strategische afstemming

ISO 9001 vereist dat het leiderschap het doel, de missie en de visie van de organisatie meedeelt. Bovendien vereist het dat de organisatie een plan heeft met specifieke doelstellingen die duidelijk kunnen worden gemarkeerd als afgewerkt of niet afgewerkt. Door uw constante communicatie hierover zullen de werknemers bovendien begrijpen waar de organisatie op lange termijn naartoe wil. Uiteindelijk creëert dit een betrokkenheid bij de visie van de organisatie. Medewerkers voelen zich in staat onderscheid te maken tussen een goede en een slechte beslissing of tussen een afleiding en een echt probleem.

Werknemers profiteren van de focus op duidelijke rollen en verantwoordelijkheden

Een van de onderliggende beginselen van ISO 9001 is procesgerichtheid. Van uw organisatie wordt dus verwacht dat zij de nodige processen vaststelt voor de effectieve werking van het managementsysteem. Het voordeel voor uw medewerkers is dat zij inzicht krijgen in de wijze waarop hun werk van invloed is op het eindresultaat. Dit werkt ongetwijfeld motiverend. Bovendien leren zij wie of welk team gezag, verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid krijgt toegewezen voor specifieke taken en het resultaat daarvan. Zonder rollen en verantwoordelijkheden loopt u het risico dat werknemers gefrustreerd raken door dubbel werk. Of andersom, dat niemand verantwoordelijk is voor een taak die niet (goed) wordt uitgevoerd.

Voordelen voor werknemers door groeimogelijkheden

Van uw organisatie wordt verwacht dat zij rekening houdt met de kennis van de organisatie en de huidige capaciteiten van haar mensen. Meer in het bijzonder moet zij evalueren wat nodig is om de doeltreffendheid van het managementsysteem en de verwezenlijking van de doelstellingen ervan te waarborgen. Enerzijds vereist dit dat uw organisatie doeltreffende manieren heeft om organisatorische kennis te delen. Neem bijvoorbeeld een onboarding- of cross-boardingproces van goede kwaliteit. De voordelen voor werknemers zijn een goede start in een nieuwe baan en een boost in motivatie. Aan de andere kant biedt het managers een kader om de ontwikkelingsbehoeften van werknemers te evalueren. Hier is het voordeel voor uw werknemers dat de organisatie hun ontwikkeling naar een meer uitdagende functie in de organisatie ondersteunt. Zij zullen dan ook positief reageren op groei- en ontwikkelingsmogelijkheden via gerichte personeelsopleidingen.

Werknemers profiteren van een betere werkomgeving

Net als bij human resources wordt van uw organisatie verwacht dat zij de werkomgeving grondig evalueert. ISO 9001 wijdt namelijk een hele clausule aan het verschaffen van middelen die activiteit, output en productiviteit ondersteunen. Dit alles zal resulteren in een betere werkplek. De voordelen voor de werknemers zijn dan ook een dynamische, efficiënte, schone en veilige werkruimte.

Het ultieme voordeel voor de werknemers is empowerment

Door al het bovenstaande maakt ISO 9001 het mogelijk om werknemers te betrekken bij het verbeteren van hun eigen werkplek. Vaak kennen werknemers de pijnpunten van de huidige werkmethoden eerder dan het management dat doet. ISO 9001 stimuleert hen om in overleg met hun interne klant en/of leverancier veranderingen door te voeren. Denk maar aan het onderliggende principe van evidence-based beslissingen, de eisen voor continue verbetering, het meten en analyseren van werkprocessen en het monitoren van klanttevredenheid.

Maar de voordelen voor de werknemers gaan verder dan de verbeterde processen zelf. Een team laten inzien hoe zij waarde creëren voor hun (interne) klanten, maar hen de creativiteit laten om dit te bereiken binnen het kader van hun verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, is een stimulans voor creativiteit en betrokkenheid. Uiteindelijk zullen zij zich gewaardeerd voelen voor hun cruciale bijdrage aan de verbetering van de processen.

Besluit

Een goed geïmplementeerd ISO 9001-systeem is een voordeel voor de werknemers. Hun aanvankelijke weerstand kan voortkomen uit eerdere ervaringen waarbij de implementatie niet zo succesvol was. Of misschien zijn ze gewoon niet bekend met het onderwerp.  Een effectieve manier om hiermee om te gaan is om ISO 9001 en de voordelen die ze kunnen verwachten van tevoren met werknemers te bespreken. En natuurlijk door de norm goed te implementeren.