ISO-normen & certificeringen

zakenvrouw en zakenman schudden elkaar de hand voor de certificering volgens ISO-normen

Ontdek hoe bingenious uw organisatie kan helpen met de implementatie en ondersteuning van ISO-normen & certificeringen. Volgens ISO kunnen normen worden gezien als de formule die beschrijft wat de beste manier is om iets te doen.

Wist u dat ISO-normen internationaal zijn overeengekomen door deskundigen? Als u wilt dat uw organisatie van deze beste praktijken profiteert, is dit dus de referentie. Met andere woorden, u moet uw managementsysteem zo inrichten dat het voldoet aan de eisen van de betreffende norm.  Om buitenstaanders te tonen dat uw organisatie over een doeltreffend managementsysteem beschikt, moet u het bovendien laten certificeren.

Misschien heeft uw organisatie al een certificering, maar wilt u die uitbreiden naar een andere norm? Door de High-Level Structure (HLS) die ISO heeft ontwikkeld is dit eenvoudig. Kort gezegd biedt de HLS een identieke structuur, tekst, gemeenschappelijke termen en definities voor de managementsysteemnormen. Dit helpt dus bij de integratie van vele normen in één managementsysteem.

Of hebt u gewoon ondersteuning nodig bij het onderhouden van uw managementsysteem?

Invoeren van een beheerssysteem

bingenious ontwerpt uw ISO-managementsysteem op basis van de omvang, complexiteit en infrastructuur van uw organisatie. Ook de ondersteuning van uw organisatie bij de adoptie door uw medewerkers, is een integraal onderdeel van de ingebruikname.

Eerst zal een IRCA-gecertificeerde lead auditor een gap-analyse uitvoeren van waar het managementsysteem van uw organisatie staat ten opzichte van de eisen van de norm. Vervolgens werken we samen met het management van uw organisatie om een plan te ontwikkelen voor het dichten van de hiaten en ondersteunen we de follow-up van de succesvolle implementatie.

Onze expertise ligt in ISO 9001 (kwaliteit), ISO 45001 (gezondheid & veiligheid), ISO 14001 (milieu). Daarnaast zijn we vertrouwd met andere ISO-richtlijnen en -normen, zoals uitbesteding, risicobeheer, kennis- en competentiebeheer, … Maar bovenal beschikken wij over ruime management ervaring om uw organisatie te versterken door het implementeren van een management systeem.

Ondersteuning bij interne audits

bingenious voert uw interne audits uit volgens de ISO 19011 norm. Tijdens deze audits wordt nagegaan of de eisen van de gekozen norm en interne regels worden nageleefd, maar worden ook mogelijkheden tot verbetering geïdentificeerd.

Voor Septentrio was de certificatie de manier om ons bedrijf sterker te maken, nog klantgerichter en met een efficiënte operationele uitvoering. Kristien van bingenious heeft ons zeer goed begeleid in dit proces naar een succesvolle ISO 9001 certificatie.

Vanuit haar operationele achtergrond denkt ze actief mee, als verlengstuk van het management. Ze helpt om de processen en de organisatie onder de loep te nemen, te versterken en te verbeteren.

Nu we gecertificeerd zijn, verzorgt bingenious de interne audits en helpt ze ons de vinger aan de (kwaliteits)pols te houden. Continu verbeteren blijft de leidraad.

Kristien combineert haar grondige kennis van operational excellence en ISO-normen & certificeringen met haar ruime ervaring. Deze combinatie van theorie en praktijk laat haar toe om het management conceptueel en pragmatisch bij te staan in het proces om het bedrijf te versterken voor toekomstige groei.

Antoon De Proft, CEO Septentrio