green-chameleon-s9CC2SKySJM-unsplash
14.06.2022

Een prestatiecultuur bouwen – een troef in de strijd om talent

De strijd om talent is een van de grootste uitdagingen voor bedrijven vandaag. Wat is de beste strategie om de overhand te krijgen? Salaris en voordelen zijn belangrijk, maar wat echt bijdraagt tot werknemersbetrokkenheid is een goede culturele betrokkenheid. Een goed presterende cultuur trekt talent aan en houdt het vast. Wat is dit precies en hoe doe je dat, een prestatiecultuur bouwen?

Werknemers met bouwen een prestatiecultuur door het bundelen van hun krachten

Wat is een goede culturele integratie?

Het is iemand die tevreden is over de manier waarop een team werkt en samenwerkt om persoonlijk en organisatorisch succes te boeken. De consensus ligt hier in de manier waarop de gemeenschappelijke doelstellingen worden bereikt.

Waaraan kunt U een prestatiecultuur erkennen?

Goed presterende teams worden onder meer gekenmerkt door de volgende eigenschappen:

  • Zij zijn doelgericht en hebben een duidelijke visie op hoe hun werk zich verhoudt tot de missie van de organisatie. Zij hebben een duidelijke visie op hun persoonlijke doelstellingen, aangezien deze nauw verband houden met de prioriteiten van het team en de organisatie. Bijgevolg zijn zij ook geëngageerd en gericht op het bereiken van hun doelstellingen.
  • Zij gedijen onder democratisch leiderschap waarbij taken en verantwoordelijkheden duidelijk zijn omschreven. De teamleden zijn divers, zodat hun probleemoplossende vaardigheden elkaar aanvullen en zij voortdurend leren.
  • Ze vertrouwen en respecteren elkaar, wat resulteert in een werkethiek die het team op de eerste plaats zet. Dit bevordert de afstemming van het werk en de termijnen op basis van overeengekomen prioriteiten. Zij meten de kwaliteit van het resultaat en vieren samen succes door elkaars bijdragen te erkennen.
  • Zij onderhouden een gezonde relatie door open, duidelijk en respectvol te communiceren. Hierdoor kunnen zij conflicten met succes aanpakken en in een vroeg stadium oplossen.

Hoe kunt U een prestatiecultuur bouwen?

Zorg voor de juiste samenstelling van het team. Het is goed om een klein team te hebben dat divers is in zijn denken en dat het mogelijk maakt om de verschillende standpunten te beheren. Het team mag echter niet te klein zijn, want het is noodzakelijk de complementariteit binnen het team te gebruiken als instrument om problemen op te lossen.

Vervolgens gaat het om het creëren van een gezamenlijk doel. U geeft het team een collectieve band en iets om samen naar toe te werken door hen de missie, visie en strategie van uw bedrijf te laten begrijpen en de belangrijkste prioriteiten van het team daarop af te stemmen. Er zijn verschillende instrumenten die de vertaling en de cascadering van een bedrijfsstrategie naar de basis ondersteunen, zoals de Balanced Scorecard, Hoshin Kanri of A3-jaarplanning.

Een prestatiecultuur bouwen betekent ook investeren in de ontwikkeling van het personeel. Groeimogelijkheden helpen de betrokkenheid en het engagement van de werknemers te verbeteren, wat op zijn beurt leidt tot teamresultaten van hoge kwaliteit. Om aan de eisen van verandering te kunnen voldoen, moeten de werknemers op de hoogte worden gehouden door voortdurend bij te leren en opleidingen te volgen. Zij verwerven nieuwe kennis en verbeteren hun vaardigheden. Dit voortdurend leren bevordert niet alleen de groei, maar is ook een uitstekende motivator voor teams om naar betere prestaties te streven. Een degelijk feedback- en prestatiebeheerproces moet het voortdurend leren en de groei ondersteunen.

Ten slotte moet u als leider vertrouwen genieten door een positieve relatie tussen het team en uzelf op te bouwen. Maak rollen en verantwoordelijkheden duidelijk voor alle personeelsleden en optimaliseer de communicatie om conflicten te vermijden en ervoor te zorgen dat belangrijke informatie aan de juiste personen wordt doorgegeven. Wees consequent in uw handelen en spreken en blijf trouw aan uw belofte aan het personeel.

Besluit

Het gebruik van de cultuur en waarden van het bedrijf bij de aanwerving verhoogt het succes en de retentie. Als u erin slaagt de juiste medewerkers die de culturele overtuigingen delen te combineren met doeltreffende en voortdurende opleiding en ontwikkeling, zult u succesvolle resultaten boeken. Maar het is niet alleen goed voor het bedrijf, het is ook goed voor de sollicitanten. Zij zullen zich op hun gemak voelen in een omgeving die overeenstemt met hun overtuigingen en waarden.